Instructiuni privind postarea de articole

Articolele propuse spre publicare trebuie sa aiba caracter informativ. Articolele trebuie sa prezinte utilitate pentru vizitatori, sa aiba caracter unic, sa contina informatii concrete, utile pentru cei care acceseaza aceasta sectiunea directorului. Daca articolele propuse respecta cerintele noastre, acestea vor fi aprobate si promovate prin introducerea a 1-2 link-uri, catre website-ul autorului articolului postat.

Articolele sunt publicate in scopul promovarii autorilor!

Articolul propus trebuie sa fie complet, unic si sa contina informatii utile vizitatorilor categoriei in care se efectueaza propunerea.

Structura unui articol:

Situatii care atrag respingerea unui articol:

Editorii nostri pot respinge de la publicare orice articol din orice alt motiv, nespecificat mai sus.

Editorii nostri pot modifica/corecta articolele, titlurile, link-urile continute de corpul articolului, daca toate acestea nu mai sunt de actualitate.

Autorul articolului poate insera la sfarsitul acestuia, un link suplimentar, catre website-ul promovat, astfel: "Pentru mai multe informatii, vizitati www.nume_domeniu.extensie".

Ultima actualizare la 19 februarie 2015.